Acasă » Ştiri » 2011 » 14 Decembrie: Seară mariană închinată Preacuratei Fecioare Maria »

Eveniment:

Universitatea de vară pentru tineri, 17-20 iulie a.c. la Sânmartin, Jud. Bihor

Universitatea de vară pentru tineri, 17-20 iulie a.c. la Sânmartin, Jud. Bihor

Contact:

Biroul Pastoral Eparhial pentru Laici

Adresă:
Str. Mihai Pavel, nr. 4, ap. 11
410210 - Oradea
România
Telefon: 0259.436.492
Mobil: 0743.911.283; 0743.630.969
Fax: 0259.430.509
Email: bpploradea@yahoo.it

Seară mariană închinată Preacuratei Fecioare Maria


Seară mariană închinată Preacuratei Fecioare Maria

Intâlnirile Reuniunii Mariane sunt întotdeauna momente de bucurie, ocazii de a ne apropia mai mult de Preacurata, Mama, Mijlocitoarea, Ocrotitoarea şi Modelul nostru. Cunoscând-o, o iubim mai mult, încercăm să-i imităm virtuţile şi, prin Ea, să ne reînnoim viaţa noastră creştină.

La Sărbătorile închinate Preacuratei, o cinstim, îi mulţumim pentru toate darurile şi o invocăm ca pe mijlocitoarea tuturor harurilor, pentru că ea ne-a dat pe Isus. Sf.Bernard ne asigură că Sfinta Fecioară deschide inima milei , pentru ca toţi să primească haruri din mâinile sale: ,, …captivul libertatea, bolnavul vindecarea, mâhnitul mângâierea, păcătosul iertarea, dreptul harul, îngerul bucuria…”

De Sărbătoarea Imaculatei( Neprihănita Zămislire) ,la Catedrala,, Sf.Nicolae”, vineri, 9 decembrie a.c., Reuniunile Mariane de la Parohia I Oradea şi de la Mănăstirea Franciscană ,,Adormirea Maicii Domnului”din Oradea împreună cu Biroul Pastoral Eparhial au închinat Preacuratei o seară de rugăciune şi cânt.

Era Sărbătoarea Preacuratei Fecioare Maria, cea aleasă de a fi Mama Fiului lui Dumnezeu, scutită de păcatul strămoşesc, plină de har, fără înclinări spre rău şi fără nici un păcat.

Seara mariană a început cu Sf.Liturghie oferită Mariei, Liturghie celebrată de Părintele spiritual al Reuniunii Mariane Eparhiale, Mihai Tegzeş, de Pr. Ovidiu Duma , parohul Catedralei,, Sf.Nicolae” şi de Pr.Paul Popa de la Biroul Pastoral Eparhial. In predica sa, Pr.Mihai Tegzeş a vorbit despre Dogma Neprihănitei Zămisliri, adevăr de credinţă formulat de Papa Pius al IX-lea, la 8 decembrie 1854:,,Declarăm ca învţătură care ţine că Preacurata Fecioară Maria din primul moment al conceperii sale a fost ferită, neatinsă de pata păcatului originar...”Preacurata însăşi a spus, în apariţia sa , Bernadettei:,,Eu sunt Imaculata Concepţiune”.

Deschidera programului serii mariane s-a făcut prin rugăciuni adresate Preacuratei Neprihănite de către doamnele Victoria Negrea , Silvia Pantiş şi domnul T.Omilescu:,,Bucură-te, Marie, cea plină de har, că din prima clipă a existenţei tale, te-ai învrednicit de darurile răscumpărării mai mult ca oricine...”, reînnoind şi consfinţirea marianiştilor la Inima Neprihănită a Mariei.

Doamna Otilia Bălaş a evocat personalitatea Episcopului Martir Valeriu Traian Frenţiu, evlavia sa particulară pentru Sfânta Fercioară, amintind că Reuniunea Mariană şi Sfânta Euharistie erau cei doi piloni pe care Episcopul a ridicat întreaga spiritualitate în Eparhie. Cuvântul a fost o deschidere pentru cunoaşterea Episcopului Martir al Diecezei noastre, Anul acesta Pastoral fiind închinat cunoaşterii vieţii sale de credinţă şi martiriu.

In prag de mare Sărbătoare, Crăciunul, seara mariană a continuat cu colinde susţinute de Corala Facultăţii de Teologie. Prin tulburătoarele şi tainicele melodii a fost evocată Noaptea Sfântă, luminată doar de strălucirea stelelor, când, în staulul sărăcăcios din Betleem s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Cerul şi pământul răsunau de cântecul îngerilor :,,Mărire în cele de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace şi bunăvoire”.

Toţi cei prezenţi la seara mariană ne apropiam cu sufletul de ieslea Pruncului Divin pentru a-L adora în braţele Mariei şi a-i primi învăţăturile şi-i mulţumeam Preacuratei pentru tot ce ne dăruieşte, pentru ocrotirea ei, uniţi în aceeaşi rugăciune:,,O Marie, zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la tine”.

,, Cu blândul Isus să ne binecuvânteze Fecioara de Sus !”

Otilia Bălaş

Parteneri:

Arhivă foto:

Anul: 2012 » Eveniment: IEC 2012 » Titlu: 778.jpg

Anul: 2012
Eveniment: IEC 2012
Titlu: 778.jpg